Blipps Användarvillkor

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller som avtal mellan dig användare (”Användaren, Du, Din, Ditt”) och Blipp AB, organisationsnummer 556866–0681 (”Blipp”). Villkoren gäller för Din användning av Blipps webbplats, www.Blipp.se, och där tillhörande sidor (”Webbplatsen”) samt däri erbjudna tjänsterna, exempelvis annonsering och budgivningsmöjligheter (”Tjänsten, Tjänsterna”).

Webbplatsen är en progressiv webbaserad hemsida, en så kallad PWA som skapar ett smidigt men framförallt tryggt sätt för en ursprunglig säljare och en köpare att göra upp bilaffärer på. Tjänsterna skapar även bättre förutsättningar för det privata bilköpet med bland annat riktiga billån, möjlighet att teckna garantier och försäkringar samt erbjuder säkra penningtransaktioner. Genom att skapa ett konto på Webbplatsen och kryssa i kryssrutan ”Jag har tagit del av och godkänner Blipps Användarvillkor”, godkänner du dessa Användarvillkor och bekräftar att du tagit del av Blipps behandling av personuppgifter i dess Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) och tagit del av Blipps användningen av cookies enligt Blipps cookie policy (”Cookie Policyn”). Om du godkänner att bli bunden av Användarvillkoren kan du inte använda eller få tillgång till Tjänsterna och inte heller registrera ett användarkonto eller logga in på Blipps Webbplats.

Användarvillkoren, Integritetspolicyn, Cookie Policyn och den information som Blipp anger på Webbplatsen utgör avtalet mellan dig som Användare och Blipp vid användning av Tjänsterna på Webbplatsen. För att undvika tvivel så reglerar Användarvillkoren all användning av Tjänsterna på Webbplatsen. Själva köpen och försäljningen av Fordonet regleras både här i Blipps Användarvillkor och i Blipps Inköpsavtal med tillhörande Inköpsvillkor (näringsidkare eller konsument), respektive Köpeavtal för näringsidkare med tillhörande Köpevillkor (för näringsidkare), eller Köpekontrakt Finansbolag (för konsumenter), som tecknas mellan berörda parter vid genomförande av bilaffär. Här kan du läsa dem. Eftersom Blipps Tjänster kan ses som en del av köpen och försäljningarna, så ska dessa Användarvillkor ses som kompletterande till Inköpsavtalet och Köpeavtal för näringsidkare och Köpekontrakt Finansbolag). Vid motstridiga uppgifter har Användarvillkoren företräde beträffande ren användning av Webbplatsen, medan Inköpsavtalen kontra Köpeavtal för näringsidkare respektive Köpekontrakt Finansbolag har företräde för de specifika affärerna.

1.2 Blipps roll

Blipp har skapat ett alternativ till den klassiska bilaffären i bilhallen eller handskaket mellan privatpersoner. Blipps roll är att via sin Webbplats stå för ett enkelt, smidigt, kontrollerat och framförallt tryggt sätt för en ursprunglig säljare och köpare att genomföra och avsluta sin bilaffär på. För att affär ska kunna genomförs krävs att Blipp godkänner varje affär. Se Avsnitt 3.2.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Registrering och identifiering

Som Användare av Tjänsterna registrerar du dig genom att skapa ett användarkonto (”Användarkonto”) på Webbplatsen och loggar in med Mobilt BankID. Du behöver då uppge ditt personnummer, ditt aktuella telefonnummer och e-postadress så Blipp kan kommunicera med dig. Att registrera ett Användarkonto är gratis och är helt utan förpliktelser om att köpa eller sälja något fordon. Behöver du hjälp med registreringen kontakta hej@blipp.se. Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Blipp blivit temporärt eller definitivt avstängda användare. Användaren har endast rätt att registrera ett Användarkonto per person och använda sig utav Tjänsten genom att använda sitt eget BankID.

2.2 Användaren ansvarar för korrekta uppgifter

Du ska ange korrekta personuppgifter, kontaktuppgifter samt andra typer av uppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Du ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om behandling av personuppgifter finns i Blipps Integritetspolicy som utgör en integrerad del av Användarvillkoren. Se Blipps Integritetspolicy här.

2.3 Kommunikation mellan Blipp och Användare

Genom att godkänna Blipps Användarvillkor så godkänner du att Blipp kommunicerar information beträffande Tjänsten och ditt Användarkonto via din uppgivna e-postadress och telefonnummer. Detta kan t.ex. vara att du som användare fåt ett bud, svar på en låneansökan, förslag på mötesplats för affär etc.

2.4 Missbruk och uppsägning av användarkonto

Om Blipp har anledning att misstänka att Du missbrukar ditt Användarkonto, dina inloggningsuppgifter eller bryter mot bestämmelserna i dessa Användarvillkor har Blipp rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela; (i) säga upp ditt Användarkonto; (ii) begränsa ditt nyttjande av Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Blipp förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns i Tjänsterna och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra ditt användande av Tjänsterna om Blipp misstänker att Du missbrukar Tjänsterna.

Blipp har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran om du som Användare ska byta lösenord till ditt BankID för att få nyttja Tjänsterna.

Om Du missvisande har angivit att du agerar som privatperson när du de facto representerar en näringsidkare har Blipp rätt att stänga av ditt Användarkonto.

3 AFFÄREN OCH TJÄNSTEN

3.1 Fordon som kan bli föremål för affär hos Blipp

Alla fordon köps och säljs i befintligt skick, mer information om detta återfinns i Blipps Inköpsavtal, Köpeavtal Näringsidkare och Köpekontrakt Finansbolag. En förutsättning för att ett fordon ska kunna vara föremål för en affär via Webbplatsen är följande:

 1. fordonet får vid dagen för affären max vara 6 år gammalt från första registreringsdatum i Sverige eller utomlands.
 2. Fordonets mätarställning får vara max 12 000 mil och ha ett lägsta försäljningspris om 50 000 kr.
 3. Vidare accepteras endast bilar som är registrerade som personbil eller som lätt lastbil (upp till 3,5 ton). Förutsättning för att genomföra affär av Fordon är att alla följande tre punkter uppfylls.
  1. Godkänd Kontroll
  2. Godkänd DVDN
  3. Fordonet uppfyller krav för begagnatgaranti hos försäkringsbolag om den slutliga köparen väljer att teckna en begagnatgaranti.

Blipp äger rätt att ensidigt besluta sig för att neka försäljning av fordon som ej uppfyller dessa krav via Tjänsterna.

Blipp har dock möjlighet att ensidigt besluta om att frångå dessa tvingande förutsättningar. Intresseanmälan om att bilaffär vill göras för Fordon som inte uppfyller ovan uppställda förutsättningar kan göras via Webbplatsen

En Användare som agerar som säljare ansvarar vid affär för:

 • Att eventuella tester och beskrivningar av Fordon är äkta och korrekta.
 • Att Fordon under försäljningsprocessen är påställt för trafik och att fordonsskatt är betald.
 • Att alla skulder inklusive böter för aktuellt Fordon är betalda under försäljningsprocessen.
 • Att Fordonet är besiktigat. Obesiktigade fordon kan ej säljas eller köpas via Tjänsten.

En Användare som agerar som köpare ansvarar vid affär för:

 • Att kontrollera Fordonets beskrivning, skick, utrustning och tillbehör.
 • Att kontrollera att Fordonet är påställt i trafik och att fordonsskatt och trängselskatt är betalt.
 • Att kontrollera att alla skulder inklusive böter och p-böter för aktuellt Fordon är betalt.

3.2 En trygg affär med hjälp av Checklistor, Kontrollprocess och Digital varudeklaration

Varje affär ska genomgå Blipps checklistor (“Blipps Checklistor”), Kontrollprocess (“Kontroll”) och Digitala varudeklaration (“DVDN).

För att affär ska kunna genomförs krävs att Blipp godkänner varje affär, vilket sker efter genomgång av Blipps Checklistor och genomförd Kontroll och DVDN.

”Checklista Säljare” är en punktlista som den Ursprungliga Säljaren måste genomföra och uppfylla för att kunna sälja sitt fordon till Blipp. Punktlistan består av att den Ursprungliga Säljaren uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär: 1) Har med sig det senast utfärdade registreringsbeviset del två för Fordonet med korrekt kontrollnummer. Även kallad ”den gula lappen”. 2) Har valt bankkonto till Säljarens eget bankkonto via Blipps samarbetspartner Trustly, och därmed kopplat sitt bankkonto till Tjänsten och sitt Användarkonto på Blipp. 3) Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil. 4) Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

”Checklista Köpare” är en punktlista som Köparen måste genomföra och uppfylla för att köpa Fordonet av Blipp. Punktlistan består av att Köparen uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär: 1) Har höjt sin beloppsgräns för betalning via mobilen, t.ex. via Swish eller internetbank, till att minst motsvara den kontantinsats och Blipps eventuella arvode som ska betalas till Blipp vid avlämnandet av fordonet, och då betalar avtalad kontantinsats och eventuellt arvode till Blipp. 2) Har tillgång till sin e-post som registrerats i Tjänsten, via sin mobil, och har tillgång till sin mobil. 3) Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

Den bil som är föremål för en genomförd affär definieras under ”Köpeobjekt” i Blipps Inköpsavtal och benämns i dessa villkor som ”Fordonet”.

Med ”Säljare” eller ”Ursprunglig Säljare” avses i dessa Användarvillkor den eller de privatpersoner alternativt näringsidkare/juridiska personer (Säljare 1 och Säljare 2 i Inköpsavtalet) som enligt Blipps Inköpsavtal säljer Fordonet till Blipp och som Blipp ämnar sälja vidare till Köparen.

Med ”Köpare” avses den eller de konsumenter som undertecknar Köpekontrakt Finansbolag för Fordonet, alternativt den näringsidkare som undertecknad Köpeavtal för näringsidkare.

Med ”Köpekontrakt Finansbolag” avses det köpeavtal som tecknas mellan Blipp, Köpare och det finansbolag som Blipp vid var tid gällande har samarbete med, som utöver fordonsaffären i sig är en del av Köparens kreditavtal, med det eller de finansbolag som Blipp vid var tid gällande har samarbete med.

Med ”Köpeavtal för näringsidkare”avses det köpekontrakts som tecknas mellan Blipp och en Köpare när den senare är en näringsidkare.

Med ”Köpeavtal” avses härefter både Köpekontrakt Finansbolag och Köpeavtal för näringsidkare.

”Blipps Checklistor” är benämningen på Checklista Säljare och Checklista Köpare när dessa båda åsyftas tillsammans.

”Kontroll” är en standard upprättad av Blipp där köpare, säljare och fordon kontrolleras digitalt i diverse kontrolltjänster

”DVDN” är en legitimeringsprocess, platskontroll och kontroll av Fordon ihop med köpare, säljare och representant från Blipp. DVDN genomförs via videolänk på Webbplatsen och spelas in. Inspelningen sparas under låne- eller den eventuella garantiperioden och används endast vid eventuell tvist eller skada hos försäkring eller finansbolag. Du äger ej rätt till att ta del av inspelningen. I samband med DVDN upprättar Blipps representant ett protokoll avseende resultatet av DVDN, detta protokoll redovisas för en Säljare i fritextfältet på Inköpsavtalet och för en Köpare i en varudeklaration.

3.3 Förutsättningar för Affär

För att en Affär ska kunna genomföras får försäljningspriset för ett Fordon ej överstiga Blipps och tillämpligt finansbolag estimerade marknadspris. Om du som användare är i kast med att sälja en bil och agerar säljare och inte får ditt försäljningspris godkänt av Blipp, ska invändning skickas till hej@blipp.seför manuell granskning. Alla affärer på Webbplatsen sker dolt och kan endast följas av köpare och säljare i aktuell Affär samt av Blipps personal. För att en affär ska kunna genomföras måste både säljare och köpare ha registrerat sig som Användare via Webbplatsen.

3.4 Budgivning och prisförslag

En Köpare kan via Webbplatsen skicka ett bud (“Bud”) innehållande ett pris som köparen är villig att betala för en eventuell säljares Fordon. För att lunna skicka ett Bud måste Köparen ha ett godkänt lånelöfte på minst summan på budet och Blipps eventuella arvode. Att skicka ett Bud är kostnadsfritt och är heller inte bindande för Köparen. Ett bud kan skickas till redan registrerad Användare av Tjänsten, men även till en icke-användare till köpare vars kontaktuppgifter Säljaren kanske hittat på t.ex. en annons-webbplats. För att kunna svara på Bud och fortsätta kommunikationen krävs dock att Säljaren skapar ett Användarkonto hos Blipp

En Säljare kan också via Webbplatsen skicka ett prisförslag (”Prisförslag”) innehållande ett pris som Säljaren är villig att sälja Fordonet för till en eventuell köpare av Säljarens Fordon, tillsammans med information om den trygghet och de lösningar som följer genom att köpa en bil via Blipp, dvs. lånemöjligheter, eventuella garantier och försäkringar. Ett Prisförslag kan skickas till redan registrerade Användare av Tjänsten, men även till icke-användare till köpare vars kontaktuppgifter säljaren kanske hittat på t.ex. en annons-webbplats. För att kunna svara på ett Prisförslag och fortsätta kommunikationen krävs dock att köparen skapar ett Användarkonto hos Blipp.

Efter det initiala Budet respektive Prisförslaget benämns dessa två gemensamt som ”Motbud” när en Köpare respektive en Säljare ger ett motbud på ett Prisförslag respektive ett Bud.

Ett accepterat Bud från Köparen, eller ett accepterat Prisförslag från Säljaren, innebär inte att Blipp har godkänt affären eller att Köparen har en rättighet eller skyldighet att köpa Fordonet. Varken Bud, Prisförslag eller Motbud är således bindande. Köpare har rätt att ångra sitt Bud/Motbud fram tills att Köpare ingått Köpeavtal för aktuellt Fordon, och Säljaren har rätt att ångra sitt Prisförslag/motbud fram tills dess att Inköpsavtal tecknats för aktuellt Fordon. När en Köpare skickar ett Bud, respektive en Säljaren skickar en Prisförslag, får Säljaren ta del av Köparens, respektive Säljarens, För och efternamn samt Budets eller Prisförslaget pris, men inga andra uppgifter, om Säljaren/Köparen inte självmant valt att öppet visa sin e-postadress och sitt telefonnummer i Tjänsten. Något juridiskt bindande köp av Fordon sker som anförs nedan inte förrän Inköpsavtal och Köpeavtal har signerats via BankID samt att förutsättningar i Inköpsavtal och Köpeavtal är uppfyllda.

3.5 Försäljning

Vid försäljning av ett Fordon måste både Fordon och Säljare godkännas enligt Kontroll samt DVDN. Att lägga in sin bil för försäljning via Webbplatsen är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser för Säljaren. Säljaren har ingen skyldighet att sälja sitt Fordon innan Inköpsavtal har tecknats mellan säljaren och Blipp. Detta är ett steg i slutskedet av affären och Inköpsavtalet tecknas bara ett ögonblick innan affären är avslutad, och Köpeavtal tecknas mellan köpare och Blipp samt eventuellt finansbolag. All budgivning och kommunikation i försäljningsprocessen via Tjänsten sker dolt och kan endast följas av säljare och köpare i aktuell affär samt av Blipp och dess ev. samarbetsparter. Säljarens, respektive Köparens, namn och eventuell vald öppen information visas för Köparen, respektive säljaren, i samband med att Bud/Prisförslag lämnats och båda parter har skapat ett Användarkonto. En Användare som är intresserad av att köpa en bil har möjlighet att skicka ett Bud innehållande ett pris för Säljarens Fordon. Säljaren har ingen skyldighet att svara på bud från en Köpare. Säljaren bestämmer själv vilket pris denne vill acceptera och kan neka eller skicka tillbaka ett motbud till Köparen, eller inte svara alls. Detta oavsett om det som anförts i Avsnitt 3.3 krävs att försäljningspriset godkänns av Blipp. När Säljaren accepterat Köparens Bud, eller Köparen accepterat en Säljares Prisförslag så ges parterna via Webbplatsen möjlighet att bestämma tid och plats för provkörning och eventuellt genomförande av affären.

Inköpsavtal och Köpeavtal genereras i samband med avlämnandet av fordonet, dvs. om parterna vid provkörningstillfället är överens om att affären ska genomföras. Som säljare av Fordonet i relation till Köparen står då Blipp, eftersom vid genomförande av affär kommer Blipp att först köpa in bilen från den Ursprungliga Säljaren, för att sen sälja den vidare direkt till Köparen, och vid tillämpliga fall (konsumenter) överlåta visa delar av köpets rättigheter och skyldigheter till ett finansbolag (så att bilen kan tas som säkerhet och Köparen erbjudas ett riktigt billån). Säljare kan ha fler intressenter med pågående budgivningar på sitt fordon i Tjänsten. Någon juridiskt bindande affär av Fordon sker dock som sagt inte förrän Inköpsavtal och Köpeavtal signerats via BankID.

Vill potentiella Köpare eller Säljare se över Blipps villkor som gäller för själva bilaffären, kan de alltid se över Inköpsvillkoren och Köpevillkoren på Webbplatsen. Eftersom fordonsköp för konsument framförallt regleras i Köpekontrakt Finansbolag så presenteras i Avsnitt 3.9 kompletterande villkor som gäller konsumenter vid köp av fordon från Blipp.

3.6 Vid accepterat Bud

Om Säljare accepterar ett Bud på dennes Fordon ska både Säljare och Köpare genomföra varsin checklista, Checklista Säljare och Checklista Köpare, som gemensamt benämns Blipps Checklistor. Checklistorna skickas ut till Säljarens respektive Köparens angivna e-postadress. Alla punkter i Blipps Checklistor måste uppfyllas för att det ska gå att slutföra affären via Webbplatsen. När alla punkter uppfyllts från båda parter ska Säljare skicka förslag på mötestid, datum och plats för visning och DVDN av Fordonet. Förslaget av mötestid, datum och plats ska godkännas av både Köpare och Blipp. Inför mötet ska Köpare och Säljare vara väl förberedda enligt Blipps Checklistor så att DVDN skall gå så smidigt som möjligt för alla parter. Om någon av Köpare eller Säljare ej uppfyller Blipps Checklistor vid DVDN äger Blipp rätt att avbryta affären.

Blipp har även ensidig rätt att boka om och senarelägga planerad provkörning och avlämnande.

Inköpsavtal samt Köpeavtal med tillhörande villkor skickas till Köparen och Säljaren vid avlämnandet av fordonet. Inköpsvillkor och Köpevillkor finns också alltid tillgängliga på Blipps Webbplats för granskning innan parterna möts upp.

3.7 Blipp måste godkänna affär

Blipp är den sista parten att godkänna en affär. En affär godkänns av Blipp efter en bedömning av genomförd Checklista, Kontroll och godkänd DVDN samt när Inköpsavtal och Köpeavtal undertecknats och uppfyllts av samtliga parter

3.8 Blipps Invite-funktion – bjud in en vän och få möjlighet till bonus

Blipp vill att så många som möjligt ska få information och tillgång till Tjänsten. Användaren kan bjuda in en vän till att använda Tjänsten genom Blipps Invite-funktion. Om den som erhåller en inbjudan via Blipps Invite-funktion skapar ett Användarkonto och genomför en fordonsaffär, antingen köper eller säljer ett Fordon via Tjänsten, så belönas både den inbjudande Användaren och den inbjudne Användaren med en bonus. Beloppet på bonusen kan variera över tid vilket Blipp ensidigt kan bestämma. Bonusen kan sedan användas att handla saker för i Blipps webbshop. Den inbjudande Användaren får påökning av sin redan erhållna bonus om den inbjudne Användaren gör ytterligare en affär via Tjänsten.

Användare kan utnyttja erhållen bonus genom att i Tjänsten under ”Bonus”-fliken välja att checka ut sitt bonussaldo. Användaren erhåller då en bonuskod från Blipp motsvarande det upplupna bonussaldot som Användaren erhållit genom Blipps Invite-funktion. Användaren kan sedan använda bonuskoden i Blipps webbshop, webbshopen hittar ni här. Om bonuskoden inte räcker till den saken Användaren vill köpa, går det att betala mellanskillnaden via Swish. Användarens upplupna bonussaldo från Blipps Invite-funktion kan inte användas på något annat sätt än i Blipps webbshop. När användaren valt att checka ut sitt bonussaldo från Tjänsten och erhållit en bonuskod går det inte att föra tillbaka bonussaldot till Tjänsten

3.9 Kompletterande villkor vid konsumenters köp av fordon från Blipp

3.9.1 Ett fordonsköps giltighet

För att ett köp som en Köpare i form av en konsument gör via Blipp, ska vara giltigt, krävs att Blipp tecknat Inköpsavtal med ursprunglig säljare av fordonet och att Köparen tecknat Köpekontrakt Finansbolag i anslutning till att Köpeavtalet undertecknats. Om inte Inköpsavtal tecknats mellan Blipp och ursprunglig säljare, eller om Köpekontrakt inte tecknats mellan Finansbolag och Köparen, är köpet ogiltigt, och eventuella prestationer ska omedelbart återgå.

3.9.2 Solidariskt ansvar

Om Köparen är flera personer, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna i Köpeavtalet. Detta innebär att Blipp vid eventuellt krav om t.ex. återtagande eller betalningskrav kan rikta sitt anspråk helt och fullt mot vilken av köparna som helst.

3.9.3 Köparens undersökningsplikt och Blipps felansvar

Blipp är ansvarig för de köprättsliga fel som finns vid tillfället för undertecknandet av detta avtal och avlämnande av fordonet, eller annorlunda utryckt vid riskens övergång. Kontrollen, Checklistan och DVDN ska tillmätas betydelse för bedömningen om felet förelåg vid mottagandet av fordonet.

För att ett fel ska falla inom Blipps felansvar ska det dock, förutom att felet ska ha funnits vid riskens övergång, vara ett så kallat köprättsligt fel. Det ska alltså vara ett fel enligt konsumentköplagens felregler. Fel föreligger t.ex. om fordonet i fråga om art, mängd, kvalitet, och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av ett köpeavtal. I detta hänseende ska vad som framkommer i DVDN, protokollet över DVDN, Kontrollen, eventuella överenskommelser som träffats i DVDN, Blipps Checklistor, tillmätas betydelse för bedömningen om felet förelåg vid mottagandet av Fordonet, samt vara en del av köpet och Köpekontrakt Finansbolag. Detta innebär att omständigheter som framkommer i DVDN, Protokollet över DVDN, Kontrollen eller annan beskrivning i Köpekontrakt Finansbolag inte kan reklameras som fel efter att affären genomförts.

Fordonet säljs i befintligt skick och Köparen uppmanas att undersöka Fordonet grundligt och har därmed en undersökningsplikt. Köparen kan inte åberopa fel som Köparen haft fog att förutsätta redan fanns vid tidpunkten för tecknandet Köpekontrakt Finansbolag och vid avlämnandet av Fordonet. Av denna anledning lägger Blipp stor vikt vid att DVDN genomförs tillsammans med samtliga parter, dvs. den Ursprungliga Säljaren, Blipp och Köparen tillsammans, så att affären blir så trygg som möjligt. Köparen är skyldig att undersöka fordonet i ett tillfredställande ljus så att eventuella skador och repor syns. Köparen är även skyldig att som en del i sin undersökningsplikt undersöka så avtalade tillbehör finns i bilen, så som t.ex. servicebok, extradäck, dragkrok, låsbult, insynsskydd etc.. DVDN blir ett underlag för vad Köparen kände till vid mottagandet och med fog kunnat förutsätta. Av denna anledning ska Köparen bekräfta att DVDN genomförts, protokoll upprättats, och godkänna vad som har framkommit av DVDN och dess protokoll innan Köpekontrakt Finansbolag tecknas. Sammanfattningsvis innebär detta att fel som framkommer vid DVDN och Köparens övriga undersökning inte kan reklameras som fel och omfattas därför inte av Blipps felansvar.

3.9.4 Reklamation

Vid fel på bilen bör köparen reklamera felet hos säljföretaget så snart som möjligt, eller åberopa garanti i eventuell tillvald garanti hos försäkringsbolag. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att konsumenten har märkt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Konsumenten får inte reklamera senare än tre år efter avlämnandet.
Reklamation ska göras till reklamation@blipp.se eller till adressen nedan:
Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm, Orgnr 556866-0681 ©2021

3.9.5 Köparen har ingen ångerrätt

Blipps tjänst är unik och möjliggör en smidig och trygg affär för både den Ursprunglig säljare och Köparen, där Köparen ges möjlighet att testa och grundligt undersöka Fordonet fysiskt på plats. Köparen har därför inte någon ångerrätt. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) med dess bestämmelse om ångerrätt har uppkommit i syfte att skydda konsumenter när de köper en vara på distans utanför en näringsidkares lokaler, då de vid dessa tillfällen inte haft samma möjlighet att testa och undersöka varan i jmf. med när konsumenten varit fysiskt i t.ex. en bilhall. Blipp ger stolt Köparen all möjlighet att testa och undersöka fordonet via Blipps Tjänster, både digitalt och fysiskt på plats, och är att jämställa med ett köp i en näringsidkares lokaler. Därför är 10 § distansavtalslagen inte tillämplig och Köparen äger inte rätt till någon ångerrätt.

3.9.6 Leverans och betalningssätt

Fordonet avlämnas direkt på platsen för affären av den Ursprungliga Säljaren. Köparen erlägger betalning av den avtalade kontantinsatsen av Fordonet samt Blipps eventuella arvode till Blipp via betalningssättet Swish, alternativt via banköverföring om Blipp godkänner detta.

3.9.7 Blipps huvudsakliga förpliktelse

Blipp lämnar ut fordonet direkt till Köparen, via den Ursprungliga Säljaren, efter att Blipp har godkänt DVDN, Checklista och Kontroll, Köparen godkänt DVDN, giltigt Inköpsavtal tecknats mellan Ursprunglig Säljare och Blipp, och giltigt Köpekontrakt Finansbolag tecknats mellan Köparen, Blipp och tillämpligt Finansbolag, samtliga registreringar i affären är utförda (ägarregistrering av Fordonet på Blipp i bilregistret, ägarregistrering av Fordonet på Köparen i bilregistret samt registreringar på Köpare i form av kreditmarkering av Fordonet och uppläggning av eventuella försäkringar och garantier för Fordonet) och Köparen erlagt en kontantinsats om minimum 20 % av försäljningspriset och Blipps eventuella arvode till Blipp.

3.9.8 Köparens huvudsakliga förpliktelser

Köparen ska erlägga betalning av den avtalade kontantinsatsen för fordonet till Blipp via Swish, alternativt banköverföring om Blipp godkänner detta.

Köparen ska betala Blipps eventuella arvode om sådant är aktuellt, kommer då framgå för Köparen innan köpet, i samband med tecknandet av Köpekontrakt Finansbolag och betalning av denna sker via Swish, alternativt banköverföring om Blipp godkänner detta.

Till dess att full betalning erlagts är Fordonet Blipps och Blipp förbehåller sig rätten att återta bilen om full betalning inte erläggs enligt avtal, dessa villkor och Köpekontrakt Finansbolag.

Köparen garanterar att Fordonet och Fordonets utrustning vid riskens övergång har gåtts igenom undersökts grundligt och motsvarar det som den Ursprungliga säljaren och Blipp uppgivit, och vad som framkommit i Köpeavtalet, Kontrollen, Blipps Checklistor och DVDN. Fordonet säljs i befintligt skick. Se vidare kring detta under Avsnitt 3.9.3 om Köparens undersökningsplikt och Blipps felansvar.

3.9.9 Kreditköp

Kreditvillkor framgår av tredjeparts, Finansbolags Köpekontrakt, och därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt.

3.9.10 Garantier

Har Blipp förmedlat eventuella garantier av någon av Blipps samarbetspartner ska en särskild garantihandling överlämnas till Köparen.

4 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

4.1 Användarens ansvar och skyldigheter

4.1.1 Korrekta uppgifter och kontroll av kommunikation

Användaren ansvarar för att de uppgifter som uppges vid registrering av användarkonto hos Blipp samt vid användning av Tjänsterna är korrekta. Dessa uppgifter kan t.ex. bestå av personuppgifter, kontaktuppgifter, information om Fordon och information om Användarens identitet, ålder och rättshandlingsförmåga. Användaren ansvarar för att hålla all sådan information uppdaterad.

Har Användaren uppgivit oriktiga uppgifter åtar sig Användaren att hålla Blipp skadelös och ersätta eventuell skada som Blipp åsamkats p.g.a. detta.

Användaren är skyldig att kontrollera så att notifieringar från Blipp, Köpare och Säljare inte hamnar Användarens epost-skräppost. Användaren ska hålla Blipp skadeslös om Blipp åsamkas skada p.g.a. bristande kontroll av detta.

4.1.2 Användarens handlingar och personliga BankID

Användaren är personligt ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggningen.

Användaren har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda sitt personliga BankID och är ansvarig för att BankIDt hålls hemligt och att det inte kommer utomstående person tillhanda. Användaren åtar sig därför att inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Användarens BankID för att logga in på Webbplatsen. Användaren måste ändra sitt lösenord för sitt BankID omedelbart om det finns skäl att misstänka att lösenordet har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

Användaren ska omgående anmäla till Blipp om det kan misstänkas att obehörig känner till lösenordet till deras BankID.

4.1.3 Kontraktsbrott

Om Användaren bryter mot sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor, inkluderat men inte begränsat till de som stadgas i Avsnitt 4, åtar sig Användaren att hålla Blipp skadelös och ersätta eventuell skada som Blipp åsamkas p.g.a. Användarens kontraktsbrott.

4.2 Blipps ansvar och skyldigheter

4.2.1 Blipps ansvar vid bl.a. tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Blipp reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen och kan därav inte ställas ansvarig för sådana. Blipp kan inte heller garantera att angivna uppgifter från en säljare om ett fordon gällande beskrivning av skick, utrustning, mätarställning, servicehistorik och tillbehör är korrekta. Det är säljarens ansvar att dessa är korrekta, och köparens ansvar att kontrollera att så är fallet innan genomförande av Affär. För närmare reglering se Inköpsavtalet och Köpeavtalet.

Blipp har rätt att avstå från försäljning och inte godkänna affär eller Fordon, bortse från bud eller prisförslag från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker.

Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis Affär inte kan genomföras, förbehåller sig Blipp rätten att ensidigt besluta om att Affären ska avbrytas och återupptas vid ett senare tillfälle. Aktuella Köpare och Säljare meddelas i förekommande fall.

Blipp kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Blipp ansvarar därför inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas en Användare i egenskap av antingen säljare eller köpare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem, driftstörningar, fel i internetuppkoppling, uppkoppling till server, dataintrång, serviceavbrott hos leverantör eller liknande omständigheter. Denna ansvarsfriskrivning inkluderar men är inte begränsad till, skada som består i att avbruten affär leder till att en senare affär sker till ett lägre pris.

Blipp ansvarar inte för om ett Bud eller Prisförslag inte registreras eller för om fel Köpare eller Säljare kontaktas. Vidare kan Blipp inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av en Användares eller ej registrerad användares felaktiga eller obehöriga nyttjande av Tjänsterna, Användarkonto eller lösenord. Blipp är inte ansvariga för skada, kränkning eller liknande som drabbat en Användare till följd av en annan användares kommunikation. Sådana krav ska riktas direkt mot respektive Användare. Däremot arbetar Blipp alltid med att förebygga sådana incidenter och har rätt att stänga av Användare vid brott mot dessa Användarvillkor.

Blipp ansvarar inte för skador p.g.a. avbruten affär vars pris blivit annorlunda p.g.a. Användares brist i att kontrollera så att diverse notifieringar, så som Bud, från Blipp eller annan Användare hamnat i Användarens e-post-skräppost.

Blipp förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för affär efter tekniskt fel enligt ovan. Blipp har möjlighet att ensidigt välja att senarelägga datum och tid för Affär utan att vara ansvarig för eventuella skador p.g.a. senareläggningen.

Blipp kan inte ställas ansvarig för innehållet i den information som har sitt ursprung från tredje part och är inte heller på något sätt ansvarig för tredjepartsleverantörs uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtal eller tillämplig lagstiftning.

Denna friskrivning begränsar inte Blipps ansvar enligt tvingande lagstiftning t.ex. konsumentlagstiftning.

4.2.2 Beloppsbegränsning

Blipp ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabbas Användare vid affär och vid användning av Tjänsterna. Blipps ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Säljare / Köpare har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Blipp tillhandahållit.

5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INSAMLAD DATA

5.1 Immateriella rättigheter

Tjänsterna och Webbplatsen med dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som återfinns i dessa ägs av Blipp, med undantag från sådant som presenteras av tredjepartsleverantör. Tjänsterna, Webbplatsen och dess innehåll skyddas bl.a. av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd).

Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen eller Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Blipp.se, Blipp, Tjänsterna samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Blipps varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Blipps skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Blipps instruktioner.

Användarens förbinder sig att inte bryta mott detta Avsnitt 5.1 vilket i sådana fall är att anse som både immaterialrättsintrång samt kontraktsbrott.

5.2 Insamlad data

Blipp äger all insamlade data kring Fordon som samlats in under registrering i Tjänsterna, Kontroll, DVDN samt under Blipps ägande av Fordonet. Blipp äger all användardata som aggregerats i Tjänsten. Blipp äger rätten att sälja nämnd data till tredje man. I det fall sådan data är att klassas som personuppgifter kommer denna att avidentifieras så att så inte längre är fallet, eller behandlas enligt Blipps Integritetspolicy.

5.3 Marknadsföring

Blipp äger rätt att skicka erbjudanden till Användare baserat på data Tjänsten och affären. Tex erbjudande om nya däck och offert på service. Användaren kan alltid välja att kontakta Blipp för att inte få marknadsföring av detta slag.

Detta ska dock inte förväxlas med vad Användaren godkänner i Avsnitt 2.3 ovan, dvs. att Blipp har rätt att kommunicera information kring Tjänsten till Användarens uppgivna e-post och telefonnummer i form av tex. lagda bud, svar på låneansökningar, förslag på tid och mötesplats för eventuell affär etc. Sådan information är en del av Tjänsten och är inte att anse som marknadsföring, varför Användaren inte heller kan kontakta Blipp och kräva att kommunikation inte sker på detta sätt, om inte Användare väljer att säga upp sitt användarkonto sitt Användarkonto.

6 ÖVRIGA AVTALSVILLKOR

6.1 Avtalstid

Villkoren träder i kraft när skapat ditt Användarkonto och godkänt Användarvillkoren och gäller tillsvidare. Om Du avstängts från Tjänsterna till följd av brott mot Villkoren har Du inte rätt att återregistrera dig eller använda Tjänsterna utan Blipps föregående skriftliga samtycke. Blipp har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna eller del av dessa. Du har rätt att när som helst säga upp ditt nyttjande av Tjänsterna. Vid uppsägning fortsätter Användarvillkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning och annan användning av Tjänsten, som Du genomfört innan uppsägningen.

6.2 Överlåtelse

Blipp har rätt att överlåta de villkor och avtal som gäller mellan Blipp och Användaren inklusive, men inte begränsat till, dessa Användarvillkor, Inköpsavtalet, Köpeavtalet och samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Blipp att meddela vem som har tagit över rättigheterna/skyldigheterna i fråga under eller efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen, på tillämpligt avtal eller via e-postmeddelande. Om Blipp överlåter avtal till tredje man har denne tredje man rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster som Blipp tillhandahållit via en annan applikation eller webbsida. Du som Användare kan dock inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren eller annat avtal mellan Blipp och Användaren till tredje man.

6.3 Ändring av Användarvillkoren

Blipp kan komma att ändra Användarvillkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet i Tjänsterna från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Användarvillkor kommer Användaren att informeras innan dessa träder ikraft när denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen gjorts p.g.a. förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste börja att gälla per omgående.

Om inte du och Blipp kommit överens om annat, träder betydande förändring i kraft trettio (30) dagar efter att Du blivit informerad om sådan ändring. Om Du inte vill godta förändringarna i Användarvillkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har Du rätt att säga upp Användarvillkoren för tillgång till Tjänsterna till omedelbart upphörande. Du kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna. Sådan uppsägning ska göras innan Du återigen använt Tjänsterna. Blipp rekommenderar att Du håller dig uppdaterad kring Tjänsterna, Webbplatsen och Användarvillkoren regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar i dessa.

6.4 Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Blipp förmedlar ett antal tilläggstjänster. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Användaren tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Blipp står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Blipp kan inte ställas ansvarig för innehållet i den information som har sitt ursprung från tredje part och är inte heller på något sätt ansvarig för tredjepartsleverantörs uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtal eller tillämplig lagstiftning. Se även Avsnitt 4.

6.5 Tilläggstjänster: biltillbehör och reservdelar

Blipp förmedlar även ett antal tilläggstjänster som exempelvis biltillbehör och reservdelar. Dessa tilläggstjänster kan köpas direkt genom Tjänsterna.

6.6 Tillämplig lag och tvist

Vid tvist beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor och Webbplatsen och Tjänsterna i övrigt ska svensk lag tillämpas. Parterna ska i första hand lösa tvisten genom förhandling. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.