Blipps Integritetspolicy

Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm, Orgnr 556866-0681 ©2021, är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som görs av dina personuppgifter i samband med användandet av blipps Webbplats eller tjänster.

Blipp behandlar dina personuppgifter för de här ändamålen med de här rättsliga grunderna

Det är viktigt för blipp att du som användare känner dig trygg i blipps behandling av dina personuppgifter och att det blir tydligt att blipp värdesätter din integritet. blipp behandlar olika kategorier av dina personuppgifter till olika ändamål, och varje behandling av personuppgifter för ett sådant ändamål måste grunda sig på en rättslig grund. Därför kommer du i följande nästkommande avsnitt se hur vi har radat upp de olika ändamålen vi behandlar dina personuppgifter för, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för dessa ändamål, och vilken rättslig grund som blipp stödjer sin behandling på för detta ändamål. De olika rättsliga grunderna som blipp kan stödja sin behandling på är a) att vi inhämtat ditt uttryckliga samtycke för behandlingen, b) att behandlingen är nödvändig för fullgörande av ett avtal där du som registrerad är avtalspart eller c) där behandlingen är berättigat efter en intresseavvägning där blipp har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Ändamål 1 För att skapa och administrera ditt användarkonto, ”blippkonto”

Kategorier för personuppgifter som behandlas för detta ändamål:
 1. Namn
 2. Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
 3. Användaruppgifter för ditt användarkonto (t.ex. köp- säljhistorik, betalhistorik och saldo från Invite-funktion)
 4. Fordonsuppgifter (objekt som lagts in hos blipp eller för vilka affär genomförts)
 5. Personnummer

Rättslig Grund: Fullgörande av avtal

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal för att skapa och administrera ditt användar- /blippkonto. Du tecknar ett avtal med blipp när ett användarkonto skapas och Användarvillkoren godkänns. blipp är medvetna om att personnummer endast ska behandlas på annan rättslig grund än samtycke om det är klart motiverat. Det är klart motiverat i detta fall men hänvisning till vikten av en säker identifiering.

Lagringsperiod: vi kommer att behandla dessa personuppgifter till dess att ditt användarkonto avslutas. Har du inte loggat in på ditt blipp konto på 5 år kommer vi att höra av oss till dig per e-post och informera om att vi ämnar rensa bort ditt användarkonto och därmed personuppgifterna därtill.

Ändamål 2 För att kunna lämna bud till dig som eventuell säljare som inte ännu skapat ett användarkonto hos blipp

 1. Reg. Nr.
 2. Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress)
 3. Namn

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden Intresseavvägning då vi anser att vi har ett berättigat intresse att av att kunna lämna bud till dig från en utav våra användare.

Lagringsperiod: Om du som mottagare av ett bud på din bil inte skapar ett användarkonto hos oss på blipp kommer vi att radera dina uppgifter 30 dagar från mottaget bud.

Ändamål 3 För att genom blipps Invite-funktion kunna erbjuda dig en bonuskod, presentkort eller liknande vid skapande av blipp-konto och genomförande av affär när en annan blippanvändare har tipsat om dig

 1. Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 2. Namn

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden Intresseavvägning då vi anser att vi har ett berättigat intresse att av att kunna lämna ett sådant erbjudande på uppmaning av din blipp-kompis.

Lagringsperiod: Om du som mottagare av invite-erbjudande inte skapar ett användarkonto hos oss på blipp kommer vi att radera dina uppgifter 60 dagar från mottaget bud.

Ändamål 4 För att kunna förmedla finansieringslösning, garanti och försäkring till dig som köpare samt för att kunna återkoppla till dig från våra samarbetspartners

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
 4. Inkomstuppgifter
 5. Lånelöftes status och innehåll

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning för att kunna vidarebefordra dina uppgifter till finansbolag och försäkringsbolag för att kunna ansöka om lånelöfte, försäkring och garantier, samt för att kunna återkoppla till dig som köpare om lånelöftes innehåll och status. blipp är medvetna om att personnummer endast ska behandlas på annan rättslig grund än samtycke om det är klart motiverat. Det är klart motiverat i detta fall men hänvisning till vikten av en säker identifiering.

Lagringsperiod: agringsperiod för detta ändamål är endast 30 dagar, så länge som ett lånelöfte är giltigt.

OBS. Beträffande behandling av personuppgifter med anslutning till finansieringslösningar och lånelöfte är blipp personuppgiftsansvarig endast för behandlingarna för vars ändamål beskrivits i denna Integritetspolicy. För behandling för ändamål som har med fullgörande av finansieringslösningarna och dylikt är respektive finansbolag personuppgiftsansvarigt.

Ändamål 5 För att kunna genomföra bilaffären och hjälpa dig som köpare vilket innefattar behandlingarna att kontrollera status och innebörd av lånelöfte, kommunicera om budgivning, identifiera dig som avtalspart, ingå avtal med dig som köpare, registrera ägarbyte och hantera reklamations och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter som behandlas för detta ändamål
 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Användaruppgifter för ditt användarkonto (kundnummer, användarnamn, köp- säljhistorik och bud och betalhistorik)
 4. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
 5. Ref. nr på körkortet
 6. Videoinspelning från blipps DVDr
 7. Status och innebörd av ansökt lånelöfte

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal för att kunna genomföra bilaffären för dig som köpare. Detta innefattar att teckna köpeavtal med dig med därtill följande skyldigheter och rättigheter där blipp säljer objektet till dig.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta i 3 år efter det att bilaffären genomförts plus ev. tid som krävs för att hantera reklamationer som inkommit inom 3 årsperioden. Tidsperioden grundar sig i det felansvar som återfinns i konsumentköplagen. Punkt 7 i kategorierna ovan beträffande ”Status och innebörd av ansökt lånelöfte” lagras dock endast så länge det är nödvändigt för att säkerställa bilaffärens fullbordande. blipp är medvetna om att personnummer endast ska behandlas på annan rättslig grund än samtycke om det är klart motiverat. Det är klart motiverat i detta fall men hänvisning till vikten av en säker identifiering.

OBS. Beträffande behandling av personuppgifter med anslutning till finansieringslösningar och lånelöfte är blipp personuppgiftsansvarig endast för behandlingarna för vars ändamål beskrivits i denna Integritetspolicy. För behandling för ändamål som har med fullgörande av finansieringslösningarna och dylikt är respektive finansbolag personuppgiftsansvarigt.

Ändamål 6 För att kunna genomföra bilaffären för dig som säljare som skapat ett blipp användarkonto, vilket innefattar behandlingarna att göra Kontroll av objektet, kommunicera lagda bud, identifiera dig som ägare av objektet och så som avtalspart, att ingå avtal med dig som säljare, registrera ägarbyte och hantera reklamations och garanti ärenden

Kategorier av personuppgifter som behandlas för detta ändamål:

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Användaruppgifter för ditt användarkonto (kundnummer användarnamn, köpsäljhistorik) och bud och betalhistorik)
 4. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
 5. Ref. nr på körkortet
 6. Reg. Nr till objektet (kan hänföras till person om kors-läses mot annat register)
 7. Förfallna skulder på objektet, skuldsaldo fordonskatt, trängselskatt, parkeringsavgifter och infrastrukturavgifter
 8. Kontrollnummer på registreringsbeviset
 9. Betalinformation (kontonummer inklusive clearingnummer, bank)
 10. Videoinspelning från blipps DVDr

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal för att kunna genomföra bilaffären för dig som säljare. Detta innefattar att teckna inköpsavtal med därtill följande rättigheter och skyldigheter där blipp köper objektet av dig, för att sedan kunna sälja vidare objektet till den slutliga köparen.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta ändamål i 3 år efter det att bilaffären genomförts plus ev. tid som krävs för att hantera reklamationer som inkommit inom 3 årsperioden. Tidsperioden grundar sig i det felansvar som via Inköpsavtalet är utsträckt till 3 år. blipp är medvetna om att personnummer endast ska behandlas på annan rättslig grund än samtycke om det är klart motiverat. Det är klart motiverat i detta fall men hänvisning till vikten av en säker identifiering.

Ändamål 7 För att marknadsföra och informera om blipps och blipp samarbetspartners fordonsrelaterade tjänster

 1. Namn
 2. Användaruppgifter för ditt användarkonto (kundnummer, användarnamn, köp- säljhistorik och bud och betalhistorik)
 3. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden Intresseavvägning, där vi anser att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra och informera dig om blipps och blipps samarbetspartners fordonsrelaterade tjänster. Detta innefattar bl.a. uppsökande marknadsföring där blipps representanter informerar säljare eller köpare som annonserar fordon på olika marknadsplatser om blipps och blipps samarbetspartners tjänster. Detta innefattar ibland så kallad elektronisk direktmarknadsföring. Detta kan du alltid invända emot, och vill du inte ha sådan information och erbjudanden så är det bara att höra av sig till oss på personuppgifter@blipp.se.
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta ändamål för de som skapat ett användarkonto hos blipp, tills 6 mån efter att användarkontot avregistrerats. För de som blipp kontaktar och informerar om blipps och blipps samarbetspartners tjänster, som på marknadsplats annonserat om att sälja eller köpa fordon, kommer blipp att spara dessa uppgifter för detta ändamål under 3 mån, eller så länge som annonsen är uppe.

Ändamål 8 För bokföringsändamål

 1. Uppgifterna i Inköpsavtalet och Köpeavtalet
 2. Uppgifter hänförliga till betalningen i Tjänsten på blipp.se
 3. Uppgifter hänförliga till köpet på The blipp Store (t.ex. pris på köpt vara)

Rättslig grund: Rättslig skyldighet

Vi hanterar dina personuppgifter i Inköpsavtalet och Köpeavtalet samt betalningsuppgifterna för bokföringsändamål med stöd i den rättsliga grunden att vi har en rättslig skyldighet enligt bokföringslagen.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta i 7 år efter utgången av det bokföringsår då att bilaffären genomförts.

Ändamål 9 För att utföra marknads- och kundundersökningar, utvärdera och utveckla blipps tjänst

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Användaruppgifter för ditt användarkonto (kundnummer, användarnamn, köp- säljhistorik och bud och betalhistorik)
 4. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
 5. Fordonsuppgifter

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden Intresseavvägning, där vi anser att vi har ett berättigat intresse att göra marknads—och kundundersökningar samt sammanställa statistik och liknande över användningen av vår tjänst för att förbättra den.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta i 1 år efter det att kundundersökningen, marknadsundersökningen, statistiksammanställningen eller utvärderingen genomfördes. Resultat kan komma att sparas längre än denna period men i sådana fall kommer blipp se till att dess data avidentifieras.

Ändamål 10 För att kunna genomföra ditt köp på The blipp store, vilket innefattar behandlingarna att hantera betalning, leverans och hantera reklamations- och ångerrättsärenden

Kategorier av personuppgifter som behandlas för detta ändamål:

 1. Namn
 2. Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
 3. Betalinformation (vad som erlagts via Swish och vad som erlagts via bonuskod)
 4. Andra uppgifter hänförliga till köp av vara på The blipp store så som vilken vara som köpts, tidpunkt för köp etc. som tillsammans med ovan kan klassas som personuppgift

Rättslig Grund: Fullgörande av avtal

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal för att kunna genomföra ditt köp på The blipp store, med grund i det avtal som tecknas mellan blipp och dig vid godkännande av blipps köpvillkor. Detta innefattar behandlingar i form av t.ex. att registrera själva godkännande av The blipp stores köpvillkor, och utföra de skyldigheter som blipp är ålagd enligt dessa, t.ex. hantera betalning och leverans av varan till dig och att hantera reklamations- och ångerrättsärenden.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för detta ändamål i 3 år efter det att du genomfört ditt köp på The blipp store plus ev. tid som krävs för att hantera reklamationer som inkommit inom 3 årsperioden. Tidsperioden grundar sig på det felansvar som återfinns i konsumentköplagen. .

Dina rättigheter är vår lag

Det är ytterst viktigt för oss på blipp att värna om din integritet. Vi vill därför lite kort även nämna vilka rättigheter du har vars personuppgifter vi behandlar. Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 1. Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 2. Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 3. Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 4. Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 5. Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

Varifrån får vi på blipp dina personuppgifter ifrån?

Vi inhämtar personuppgifter direkt från dig som registrerad när du t.ex. skapar ett användarkonto, registrerar ett fordon eller ansöker om lånelöfte hos någon utav våra samarbetspartners. Vi inhämtar även kompletterande uppgifter från Transportstyrelsens offentliga register, Bilvision och dealerpad, och ditt finansbolag. Vi inhämtar även uppgifter från en potentiell köpare för att kunna notifiera dig om att en ev. köpare lagt ett bud på ditt fordon via oss på blipp. Vi inhämtar även uppgifter från marknadsplatser, i form av kontaktuppgifter, där du lagt upp en fordonsannons, för att kunna informera dig om blipps och blipps samarbetspartners tjänster.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi har förklarat för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter här ovan. För att kunna utför behandlingarna för dessa ändamål kan blipp behöva dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare.

 1. Leverantörer till blipp, både inom EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för blipps räkning.
 2. Leverantör till blipp som tillhandahåller betallösningen för flödet mellan säljare, blipp och köpare
 3. Samarbetspartners som tillhandahåller finansieringslösningar
 4. Samarbetspartners som tillhandahåller olika fordonsrelaterade erbjudanden
 5. Samarbetspartners som tillhandahåller försäkring och garantilösningar för dig som köpare
 6. Andra bolag inom blipps koncern
 7. Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 8. Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för blipps räkning som t.ex. molnlagringsleverantörer ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller ett finansbolag, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Om dig vill motsätta dig elektronisk direktmarknadsföring

blipp kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

Blipps meddelandetjänst

Med Blipps meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden om du har ett konto hos oss. Alla dina meddelanden, både de du skickar och tar emot från andra användare, sparas i ditt konto. Observera att du behöver ha ett konto på Blipp för att kunna skicka och läsa meddelanden från andra användare.

När du använder meddelandetjänsten kommer ditt förnamn att visas för personen du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

Vi vill skapa en trevlig och trygg miljö för våra användare och därför finns det vissa regler som måste följas när du använder meddelandetjänsten. Det är inte tillåtet att hota, trakassera eller bete sig stötande mot någon genom Blipps meddelandetjänst. Det är heller inte tillåtet att använda tjänsten för olagliga, vilseledande eller skadliga ändamål. Dessutom får du inte missbruka tjänsten genom att skicka skräppost, otillåten marknadsföring eller oönskade meddelanden.

Blipp har möjlighet att filtrera och ta bort meddelanden eller blockera användare som skickar stötande eller otillåtet innehåll. Vi kan också ta bort meddelanden eller blockera innehåll som bryter mot våra användarvillkor eller som vi misstänker bryter mot gällande lagar och regler. Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som kan skada oss eller våra användare.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Blipp AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm, Orgnr 556866-0681 ©2021

131 52 Nacka Strand
Tel. +46 10 106 06 06
personuppgifter@blipp.se