Så kontrollerar du om bilen har obetalda skulder

Se upp så att du inte köper en begagnad bil som har obetalda skulder. Köper du en skuldbelagd bil tar du över den gamla ägarens skulder. Genom blipp kan du göra en gratis skuldkontroll för en tryggare bilaffär.

När du ska köpa en begagnad bil bör du själv göra en skuldkontroll. Du kan inte alltid lita på säljarens ord om att bilen inte har skulder kopplade till den. Vi på blipp har gjort det enkelt och gratis att göra en skuldkontroll.

– Det är viktigt att du gör en skuldkontroll innan köpet för att göra en trygg och säker bilaffär, säger Jonny Lindén, vd på blipp.

Det har hänt att bilköpare köpt bilar med 100 000-tals kronor i skulder de då tar över. 2014 infördes en lag för att komma åt så bilmålvakter med fordonsrelaterade skulder. Lagen innebär att skulderna för till exempel p-böter och trängselavgifter tas över av den som köper bilen.

Vi på blipp gör en första kontroll när du slår in bilens registreringsnummer i vår tjänst. Sedan gör vi ytterligare kontroller med Transportstyrelsen och Kronofogden innan vi hjälper dig att köpa bilen, eftersom det kan finnas eftersläpning i de automatiserade registren.

Det här säger lagen:

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk

Från och med den 1 juli 2014 kan Kronofogden ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet.

Om du tänker köpa ett begagnat fordon är det viktigt att du kontrollerar fordonet. Det innebär bland annat att du behöver kontrollera om det finns någon obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift. Kronofogden kan omhänderta ett fordon från en ägare med skulder och sälja det exekutivt. Det som däremot blev nytt från den 1 juli 2014 är att Kronofogden kan besluta att ta ett fordon i anspråk också från en fordonsägare som inte är betalningsskyldig för skulderna. Åtgärden kan bli aktuell när alla andra vägar att få betalt för en skuld är uttömda och den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar eller egendomar som Kronofogden kan mäta ut. Ianspråkstagande kan bli aktuellt när samtliga av följande punkter är uppfyllda:

  • Det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift på det specifika fordonet.
  • Skulderna har uppkommit från och med den 1 juli 2014.
  • Den betalningsskyldige har inte några andra utmätningsbara tillgångar eller egendomar.
  • Någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna anses äga fordonet.

Källa: Transportstyrelsen