Därför ger billån lägre månadskostnad

Med Blipp kan du i genomsnitt spara 6000 kronor om året på räntan jämfört med ett privatlån för bilköp. Tack vare att lånet görs med bilen som säkerhet och med ett restvärde blir månadskostnaden lägre. Du kan nu få samma villkor vid ett privat köp som hos bilhandlaren.

Många aktörer på kreditmarknaden annonserar om att de erbjuder billån utan kontantinsats. Men egentligen handlar det inte om billån, utan ett privatlån där du lånar utan säkerhet och där räntan oftast blir högre än hos ett traditionellt billån.

Ett billån via Blipp sparar i genomsnitt 6 000 kr per år på räntan jämfört med ett genomsnittligt blancolån för bilköp, enligt Blipps beräkningar. Alla får samma ränta, 3,95 procent, hos Blipp. På ett blancolån är det din kreditvärdighet som avgör hur hög eller låg räntan kan bli. Enligt aktuella lånejämförelser kan räntespannet på ett privatlån vara mellan 3,06 procent och 29,99 procent. En vanlig ränta i räkneexemplen är 6,96 procent.  

Räkna på billån här

Blipps billån är anpassat för bilar. Den största skillnaden är att kreditgivaren använder bilen som säkerhet för lånet. Dessutom erlägger du 20 procent av köpeskillingen som kontantinsats. Lånet har också ett restvärde vid kredittidens slut. Det innebär att amorteringen ska vara kopplad till bilens restvärde. När lånet löper ut ska restskulden vara lika stor som bilens värde.

Ett blancolån har ingen koppling till bilens restvärde, och den dagen du ska sälja bilen finns det risk att du står med en med ett större lån kvar än vad bilen är värd om du inte amorterat lika mycket som bilen har minskat i värde. Det är därför vanskligt att sätta rätt avbetalningstid på ett blancolån för bilköp.

Det viktigaste när du jämför billån och blancolån för ditt billån är att titta på den effektiva räntan och den totala kreditkostnaden. Nästan alltid är räntan på ett billån lägre än hos ett blancolån, då banken tar mindre risk genom kontantinsatsen och att bilen används som säkerhet om du inte kan betala lånet. Du kan själv jämföra månadskostnaden för ett billån via blipp med ett blancolån via Blipps lånesnurra.

Om du till exempel ska köpa en begagnad bil för 300 00 kronor blir den aktuella månadskostnaden med Blipp 2874 kronor. Du ska erlägga 60 000 kronor som kontantinsats. Om du tar ett blancolån och väljer att inte erlägga någon kontantinsats blir en vanlig månadskostnad 4519 kronor om lånet löper på sju år, enligt lånejämförelsesajter. Om du erlägger 60 000 kronor i kontantinsats blir månadskostnaden 3615 kronor.

Räkna på billån här

Fotnot om billån via Blipp: Om fordonet exemplevis kostar 200 000 kr och räntan är 3.95% blir den effektiva räntan 4,93%. Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 55kr.