Hund och katt i bilen - tänk på det här

Se till att dina fyrfota familjemedlemmar har det bra även i bilen. Med rätt kunskap och rätt utrustning kommer din hund eller katt att åka lika säkert och skönt som du själv i bilen. Här är bästa tipsen för resor med hund och katt – oavsett om du ska på långresa eller bara åka till affären.

Sommartid kan det snabbt bli olidligt varmt i bilen för en hund eller katt. Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen kan går över +25°C, på vintern får det inte bli kallare än -5°C. Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Även luftfuktigheten har betydelse för hur snabbt ett djur kan få värmeslag i bilen. Överhuvudtaget får du aldrig lämna ett djur ensamt i bilen längre än tre timmar, enligt Jordbruksverket. Vi på Blipp har gått igenom vad som gäller när du ska transportera din hund eller katt i bilen.

Hund i bilen

Innan resan bör du tänka på om hunden kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om hunden har det bättre hos vänner eller på ett djur­pensionat. Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

När du kör din hund i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt och att du kan hålla koll på den om du bromsar och svänger tvärt. Du kan transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Ett hundtäcke och ett värmande underlag för hunden att ligga på är skönt för hunden när ni reser under det kalla halvåret.

Du måste säkra den med endera en transportbur, lastgaller eller särskilt säkerhetsbälte för hundar. Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation. Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada den.

När hunden åker bil ska hunden kunna stå och ligga på ett bekvämt sätt. En transportbor måste vara ha minst hundens längd gånger 1,10. Du mäter hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning. Bredden ska vara hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat. Buren ska vara så hög att hunden kan stå i normal ställning.

Tänk på att hunden måste rastas och få vatten under resan, minst var 6:e timme. Du måste ge den foder minst en gång var 24:e timma, men oftast mår hunden bättre av att äta oftare.

Har du en hundvalp eller tik som löper är det speciella regler som gäller. Löptiken ska köras åtskild från hanhundar, av lätt förståeliga skäl. Om tiken har två veckor eller mindre kvar till valpningen så får ni inte åka längre än fem mil. När tiken valpat måste du vänta minst en vecka om ni ska åka mer än fem mil. När det gäller en hundvalp måste naveln vara helt läkt och den ska vara mer än en vecka gammal innan den transporteras.

Katt i bilen

Du behöver ha god uppsikt över din katt och se till att den sitter säkert vid inbromsning. Innan resan bör du tänka på om katten kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om den har det bättre hos vänner eller på ett djur­pensionat. Du får bara transportera dina katter när de är lämpliga att transportera. Katter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

När du transporterar katten i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt. Du kan transportera katten i kombi­utrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Katten ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Därför måste du se till att katten är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur. Om du transporterar katter i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att katten får skugga och god ventilation. Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över katten och skada den.

Om transporten tar mer än 6 timmar bör du ha en bur med en kattsand för urin och avföring. Du ska rasta katten och ge den vatten minst var 6:e timme. Den ska få foder minst en gång per dygn. Allra bäst mår katten om den får färskt vatten under hela resan. Det finns speciella "Non-spill" skålar.

Kattburen måste vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter bred och 0,35 meter hög. En transportbur för katter ska dessutom vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter för varje katt.

När det gäller katthonor och kattungar är det speciella regler. En katthona som löper ska transporteras åtskild från hankatter. En dräktig katthona får inte transporteras de sista två veckorna före beräknad födsel av ungarna. Katthonan får inte transporteras tidigare än en vecka efter att hon fött ungar. Undantag kan göras om det är mindre än fem mil. Kattungar måste vara minst en vecka för att du ska få transportera den och naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Källa: Jordbruksverket, Svenska kennelklubben