Dyrare bränsle och bilskatt

Det blev höjt bränslepris vid nyår – men sänkning i maj. Och skatten på nya bilar som drivs av bensin och diesel höjs till sommaren. Här är några av förändringarna för bilägare 2022.

Ändrade bränslepriser

Redan vid nyår 2022 trädde en del förändringar i kraft som påverkar Sveriges bilägare. Den 1 januari höjdes priserna på bensin och diesel. Dels är det ökad inblandning av biodrivmedel som gör bränslet dyrare, dels höjs energiskatten.

Bränslepriserna har stigit kraftigt under det senaste året. Som lägst kostade dieseln under 14 kronor sommaren 2020. Just nu är priset drygt 10 kronor högre. Vid nyår höjdes priserna kraftigt igen på grund av reduktionsplikten.

Då ökades inblandningen av biodiesel, från 26 procent reduktion till 30,5 procent. Dessutom höjdes koldioxidskatten på diesel med cirka 13 öre. Det innebar totalt att dieselpriset höjdes med 1,20 kronor.

När det gäller bensinen fick även den ökad inblandning av biodrivmedel och en skattehöjning på drygt 10 öre. För bensinen stannade höjningen på 40 öre. Efter Rysslands invasion av Ukraina har priserna slagit rekord och dieseln kostar nu över 24 kronor per liter och bensinen ligger på över 20 kronor per liter.

Förnybara drivmedel är dyrare i inköp än fossil motsvarighet, det är också en anledning till att priserna höjs på diesel och bensin. Världsmarknadspriserna på råolja har ökat kraftigt under 2022 så det har drivit på prisnivån på diesel och bensin ytterligare.

Den 1 maj kan det komma en sänkning av bränslepriserna. I den alternativa budgeten från M-KD-SD finns en skattesänkning på 50 öre på bensin och diesel från 1 maj. Det är dock inte helt säkerställt att sänkningen går igenom i riksdagen.

Säkrare bilaffär med blipp

Höjd malusskatt

Den som ska köpa ny bil nästa år får räkna med höjda bonus-malusskatter från 1 juli 2022. En vanlig Volkswagen Golf får en skattehöjning på 40 procent. Sveriges mest sålda bil, Volvo V60, höjs med cirka 20 procent, för den som väjer bensin- eller dieselversioner.


De bilar som höjs mest är mindre bilar som släpper ut lite koldioxid men ligger över den nya brytpunkten på 75 gram.

Sveriges mest sålda bil Volvo V60 B4 får 9442 kronor per år i skatt i bensinversion, en höjning med 22 procent. En Volkswagen Golf 1.5 TSI 150 höjs med 40 procent från 4200 kronor till 5900 i årsskatt.

Den allra största procentuella höjningen får småbilar med elhybridteknik, som Toyota Yaris. Bilen har tidigare varit befriad från CO2-skatt och betalat 360 kronor per år i fordonsskatt. Nu blir skatten 1605 kronor, en skattehöjning med 346 procent.

Begagnade bilar påverkas inte av skattehöjningen, när bilen blivit tre år gammal sänks skatten också till en lägre nivå. Säkrare bilaffär med blipp

Ändrad bonus på laddhybrider

Planen var också att sänka bonusen på laddhybrider från 1 januari och införa ett tak på 700 000 kronor för elbilar som får klimatbonus på 70 000 kronor. Det förslaget har dock regeringen fått skjuta upp. Utformningen av systemet ska diskuteras med EU-kommissionen. Ändringarna kommer att träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts.