Så ofta byter vi bil

Här är statistiken som avslöjar hur vi äger våra bilar. Svenskarna byter bil oftare än vart tredje år. Begbilen har blivit allt nyare och är nu 5,5 år gammal i genomsnitt. Volvo, Volkswagen och BMW är de största märkena på privatmarknaden. – Den begagnade bilen blir allt mer värdefull, och det är viktigt att ta rätt beslut när det är dags att köpa och sälja bil, säger Jonny Lindén, vd för Blipp.se.

Tryggare bilaffär med blipp

Den privata marknaden för begagnade bilar är en av de största delarna av svensk ekonomi. De senaste åren har värdet på begagnade bilar ökat kraftigt. Varje år säljer privatpersoner 1,2 miljoner bilar, till ett värde av 10-tals miljarder kronor.

Blipp har tittat närmare på hur svenskarna byter bil när det gäller 10 år och nyare begagnade bilar. Det är ett åldersspann där vi hittar merparten av de bilar vi brukar till vardags.

I genomsnitt äger vi bilen mindre än tre år innan det är dags för bilbyte. Den allra vanligaste tiden att äga en nyare begagnad bil i dag är 31 månader, visar statistiken som Blipp tagit fram via Vroom. Andelen bilägare som byter bil ofta har ökat det senaste året. Mer än var fjärde köpare väljer att byta bort bilen redan inom ett år.

– Med ett ökat antal bilaffärer och tätare bilbyten blir det viktigare att försöka göra ekonomiskt fördelaktiga affärer. Genom att sälja bilen privat kan du få bättre betalt. Vi på Blipp har tagit fram tjänster som underlättar för både köpare och säljare att göra tryggare och enklare affärer, säger Jonny Lindén.

De senaste åren har nybilsförsäljningen i Sverige legat på en hög nivå historiskt sett, vilket gjort att bilarna i Sverige blir allt nyare. Det märks också på begagnatmarknaden. I genomsnitt är en nyare begagnad bil nu 5,5 år när det säljs. För fem år sedan var motsvarande siffra över sex år. Tryggare bilaffär med blipp

De största bilmärkena på den privata begagnatmarknaden är Volvo och Volkswagen som tillsammans har 30 procent av marknaden. BMW är något överraskande det tredje största märket med åtta procents marknadsandel. Orsaken är att bilarna byter ägare något oftare än genomsnittet.

Den enskilt vanligaste bilmodellen som säljs av en privatperson i Sverige är en vit bensindriven Volkswagen Golf som är tre år gammal.

DE 10 MEST SÅLDA BEGAGNADE MÄRKENA I ÅR Antal Volvo 62525 Volkswagen 56633 BMW 31171 Audi 29490 Kia 24899 Toyota 22999 Mercedes 21701 Renault 14796 Skoda 14276 Ford 13820 Källa: Vroom, avser 10 år och nyare