Nya regler: Ännu viktigare kontrollera skulder på bilar

Köp aldrig en begagnad bil utan att göra kontroll av fordonsrelaterade skulder. Annars kan du få ta över skulder på bilen och Kronofogden kan ta bilen i beslag. Nya regler gör det ännu viktigare än tidigare. Blipp hjälper dig med skuldkontroll för att du ska göra en trygg bilaffär. 

Innan du köper en begagnad bil bör är det viktigt att göra en kontroll av fordonsrelaterade skulder på bilen. Säljaren kan uppge att bilen inte har några skulder, men det kan vara farligt att lite på det. Köper du bilen med Blipp gör vi alltid en skuldkontroll innan du blir ägare till bilen. Det är viktigt att du gör en skuldkontroll innan köpet för att göra en trygg och säker bilaffär. 

Det händer varje år att bilköpare köpt bilar med 100 000-tals kronor i skulder. Vid köpet tar de över skulderna och Kronofogden kan ta bilen i anspråk. Vi på blipp gör en första kontroll när du slår in bilens registreringsnummer i vår tjänst. Sedan gör vi ytterligare kontroller med Transportstyrelsen och Kronofogden innan vi hjälper dig att köpa eller sälja bilen, eftersom det kan finnas eftersläpning i de automatiserade registren. 

Starta din bilkontroll här

2014 infördes en lag för att komma åt så bilmålvakter med fordonsrelaterade skulder. Lagen innebär att skulderna för till exempel p-böter och trängselavgifter tas över av den som köper bilen. Från den 1 januari 2023 kommer lagen att skärpas ytterligare.

Den kommande nya lagen ska göra det svårare för bilmålvakter. Lagen gör att det blir ännu lättare för Kronofogden att flytta bort och ta en bil i beslag. Möjligheten att i efterhand undkomma ett flyttningsbeslut genom att anmäla ett ägarbyte tas bort. Den som vill återfå ett fordon som har flyttats på grund av fordonsrelaterade skulder måste först betala samtliga fordonsrelaterade skulder som fordonsägaren är betalningsansvarig för.

Ändringen gör det extra viktigt att kontrollera skulder på bil innan köp. Tidigare kunde äganderätten gå över till staten efter tre månader, nu räcker det med en månad. Om en försäljning av ett flyttat fordon kan förväntas ge ett överskott, ska det säljas. Försäljningsintäkterna ska i första hand användas för att betala kostnaderna för flyttningen och i vissa fall fordonsägarens fordonsrelaterade skulder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

När du köper bilen med Blipp gör vi en skuldkontroll för att du ska vara på den säkra sidan.

Starta din bilkontroll här